National Academy of Sciences of Azerbaijan
Mehmet Hakkı Alma, Tufan Salan

Vagif M. Abbasov, Gulbeniz S. Mukhtarova, Farida A.Babayeva, Aisha B.Hasanova, Afina A. Aliyeva

Mikhail M. Vorobyev, Leonid V. Kovalenko, Antonida V. Kalistratova, Maxim S. Oshchepkov, Konstantin A. Kochetkov, Eldar H. Mammadbeyli

Hikmet D. Ibrahimov, Zenfira M. Ibrahimova, Kenul M.Kasumova, Nihad K. Guliyev, Akif D. Guliyev

Vaqif M. Abbasov, Ziyafaddin H. Asadov, Sevinj S. Suleymanova, Elmar Sh. Abdullayev, Ravan A. Rahimov, Narmin M. Mammadova

Yavuz I. Rustamov, Shamama G.Mamedova, Vusala N.Mirzoeva, Gulnara Y. Rustamova, Irada N.Velieva

Sevda S.Fatullayeva, Amir R.Vakhshouri, Sevda H.Zergerova

Shakhla F.Taghiyeva, Rasim P. Jafarov, Azer A. Kasimov, Veli S. Qadji-Kasumov, Musa I. Rustamov

Yusif A.Abdullayev, Vagif M.Abbasov, Avtandil H.Talybov, Zakir Y.Tagizade, Konstantin A.Kochetkovc, Adel A.Marzoukd, Sabina Z.Akhmadova

Hikmet J. Ibrahimov, Safa I.Abasov, Aynura A. Aliyeva, Zemfira M. Ibrahimova, Lala S.Zamanova

Chingiz K.Rasulov, Roya A. Mekhtizade, Zaur Z.Aghamaliyev, Safa I.Abasov

Was included in VINITI; Inspec base 2011; Clarivate Analytics 2016