National Academy of Sciences of Azerbaijan
Javanshir S. Salmanov, Vagif M. Abbasov, Isa A. Valiyev, Sevinj S. Yagubova, Avtandil H. Talybov, Yusif A. Abdullayev

Hikmet J. Ibrahimov, Kenul M. Akhundova, Nihad G. Guliyev, Zenfira M. Ibrahimova, Huseyn J. Huseynov

Kazim G. Guliyev, Alvina I. Sadygova, Aysel E. Rzayeva, Afat M. Aliyeva

Arif G. Gasanov, Ilgar G. Ayubov, Leylufer I. Aliyeva, Aygun M. Mamedova, Bekir M. Aliyev, Narmin R. Dadasheva

Samira V. Ismailova, Eldar H. Mammadbeyli, Akif I. Gurbanov, Sevda A. Muradova

Baladadash A. Zeynalov, Vagif M. Abbasov, Beykas S. Khidirov

Rana A. Jafarova, Ulviyya C. Yolchuyeva, Chimnaz G. Salmanova, Rahila A. Ibrahimova

Was included in VINITI; Inspec base 2011; Clarivate Analytics 2016